ในการผลักดันให้เกิดการยอมรับ

Posted In CategoryCelebrities
  • Ra SAYONARA 1 month ago

     กลุ่มคนรักร่วมเพศมีการเติบโตและเฟื่องฟู กลุ่มผู้รักร่วมเพศระดับนานาชาติที่โดดเด่นที่สุดกลุ่มหนึ่งคือ เรตินอล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดย David Jay นักเคลื่อนไหวเพื่อเพศทางเลือกในสหรัฐฯ Michael Doré ซึ่งเข้าร่วมองค์กรในปี 2009 ในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า AVEN ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ "การสร้างชุมชนและ... การทำให้เพศทางเลือกเป็นรสนิยมทางเพศที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 135,539 คน ตามข้อมูลของโดเร

     

Please login or register to leave a response on Mikolo Forum.